Ймовірно, краща база голосової продукції українською

Український голосовий контент
Український голосовий контент

Ймовірно, краща база голосової продукції українською

ДОГОВІР ОФЕРТИ

 

 

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.


 

Цей Договір є угодою між інтернетресурсом “Український Голосовий Контент” (інтернет-магазин «golosukrainskiy.com») (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).


 

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.


 

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.


 

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.


 

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт натисканням на посилання "Оформити замовлення", «Розмістити замовлення» або «Купити в 1 клік та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.


 

1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину.


 

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.


 

2. Терміни та визначення

2.1. «Інтернет – магазин» -сайт Продавця («golosukrainskiy.com»), створений для укладення договорів купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, його зразками (анонсами), за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.


 

2.2. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений на сторінках інтернет-магазині.


 

2.3. "Персональні дані" – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.


 

2.4. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:


 

а) він взагалі не може бути усунутий;


 

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;


 

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.


 

3. Предмет договору

3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах Цього договору.


 

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, в тому числі:


 

а) добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині по категоріям;


 

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті в інтернет-магазині;


 

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;


 

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.


 

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн в інтернет-магазині або за допомогою телефонних засобів зв’язку за контактами, вказаними в інтернет-магазині.


 

5. Вартість і порядок оплати товару

5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.


 

5.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).


 

5.3. Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочих днів (в розмірі 100% передплати) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.


 

6. Доставка замовлення

6.1. Завантаження товару (контенту)Покупцем відбувається після надходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку.


 

6.2. Доставка товару є негайною після його оплати.


 

6.3. Вартість доставки в Інтернет – магазині - безкоштовна.


 

6.4. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.


 

6.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб інтернет провайдерів та наданої ними швидкості інтернет з'єднання.

 

7. Повернення товару належної якості

7.1. Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у продавця в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням за наступними умовами:


 

А) товар для обміну Продавцю надано протягом не більше чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі;


 

7.1.1. Вимоги п.7.1. не поширюються на товари, які у відповідності до Додатку №3 до Постанови Кабінету Мінстрів України від 19.03.94 №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», віднесені до Переліку товарів, належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)


 

7.2. У разі, якщо Товар не відповідає умовам визначеним пп. А) – Ґ) п. 7.1., Продавець має право відмовити в обміні Товару.


 

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Покупець зобов'язаний:


 

а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;


 

б) самостійно оформити замовлення на сайті;


 

в) своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;


 

8.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.


 

8.3. Інтернет - магазин зобов'язаний:


 

а) дотримувати умов цього договору;


 

б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком, розміщеним в інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору;


 

в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.


 

8.4. Інтернет - магазин має право:


 

а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.


 

9. Порядок прийому товару Покупцем

9.1. При отриманні Товару від Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити необхідні йому тематику, вид та жанр контенту. 


 

9.2. У випадку наявності недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному листі - акті довільної форми, з вимогою заміни товару  та домовитися про дату та суть заміни Товару.


 

9.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких недоліків.


 

9.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку (строку придатності) істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, встановлені гарантійними зобов’язаннями виробника Товару, з врахуванням умов Договору-оферти має право за своїм вибором вимагати від Продавця:


 

9.4.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;


 

9.4.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.


 

9.5. У такому випадку, при підтвердженні Продавцем істотних недоліків Товару та при волевиявленні Покупця, сплачені грошові кошти підлягають поверненню останньому на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з повернення Товару.


 

9.6. Всі неврегульовані в цьому Договорі-оферті питання, пов’язані з порядком, умовами гарантійного ремонту або заміни Товару при виявленні недоліків протягом строку гарантії (придатності), регулюються у відповідності до гарантійних зобов’язань, визначених виробником відповідного Товару, а у випадку невстановлення виробником таких гарантійних зобов’язань – у відповідності до чинного законодавства України.


 

10. Відповідальність сторін

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.


 

10.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.


 

10.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.


 

10.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.


 

10.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


 

11. Інші умови

11.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті «golosukrainskiy.com»


 

11.2. Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.


 

11.3. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.


 

11.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.


 

11.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.


 

11.6. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару (частини контенту), а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.


 

11.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).


 

11.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті «golosukrainskiy.com» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину.Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.


 

11.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).


 

11.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.


 

12. Термін дії цього договору

12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині «golosukrainskiy.com» і діє до виконання всіх умов договору.


 

МІЙ АКАУНТ

Мої адреси

Знайти замовлення

Питання та відповіді

ІНФОРМАЦІЯ

Доставка та оплата

Повернення товару

Умови використання

Публічний договір-оферта

ПРО НАС

Контакти